Danmarks største bakker – www.climbs.dk

Siden www.climbs.dk opstod efter en diskussion om, hvilke bakker i Danmark, der var størst. Dengang for over 5 år siden kunne man kun finde enkelte opmålinger af danske bakker, og de var typisk lavet af nogle løbsarrangører. Målingerne bestod ofte af bakkernes længde og så en procent, som hverken var et gennemsnit eller et maksimum, men måske mere en angivelse af stejlheden omkring midten. Udgangspunktet for sitet var, at det mest sigende tal for en bakke er det samlede antal højdemeter.
F.eks.:
Valby Bakke: 15 hm
Munkebjerg: 89 hm
L’Alpe d’Huez: 1.125 hm
Ud over at antallet af bakker og bjerge nærmer sig 1.000, så er siitet blevet udvidet med kort, billeder, cykelruter og flere deltaljer om de enkelte bakker. Senest er det blevet muligt at uploade sit GPS-spor fra cykelcomputer eller smartphone. Derved kan man få målt, hvilken tid man har brugt på de bakker, man har cyklet på. Nu kan cykelklubben lave en konkurrence om, hvem der bliver hurtigst på de lokale bakke.
Sitet skulle det gerne være med til at give inspiration og motivation til de danske cykelmotionister.
Artiklen er skrevet af Jens fra www.climbs.dk